Serveis

« Us acompanyo en un camí de responsabilitat, d’ acceptació d’un mateix i de connexió amb la vostra ànima per arribar a l’autonomia per l’auto- guarició ». 

ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC

Hi ha moments a la vida que certs esdeveniments ens sobrepassen, vivint amb la sensació de víctimes sense comprendre perquè estem vivint aquesta situació o sense saber com resoldre-la o transcendir-la. 

EN QUÈ CONSISTEIX UNACOMPANYEMENT TERAPÈUTIC ?

L’acompanyament terapèutic que proposo és precisament acompanyar la persona en aquesta situació de vida difícil el temps necessari perquè vagi comprenent i prenent consciència de la causa i  la finalitat de la situació en concret. És un recolzament, una ajuda en un moment difícil fins que la persona vagi recuperant el seu poder personal, la seva confiança i esdevingui autònoma. És un espai d’amor, on no hi ha judicis, on la persona pot reconèixer la seva integritat, respectant la confidencialitat de tot el què es comparteix en les sessions. 

EN QUINS CASOS?

La situació pot ser un malestar físic (malaltia, trastorns alimentaris), una relació difícil (família, parella, companys), un estat d’ànim que no canvia (tristesa, ràbia, por, obsessió, depressió, ansietat), addiccions, pèrdua… De fet no importa quina forma pren el desequilibri. Tot pot ser comprès i acceptat.

OBJECTIU

Que la persona pugui comprendre la causa i l’origen del seu malestari quina és la finalitat de l’experiència, acompanyant-la a responsabilitzar-se de la situació i donant-li eines i mecanismes perquè ella mateixa es vagi sanant i comprenent els seus mecanismes. 

QUINS MÈTODES I EINES UTILITZO?

Escolta activa, lectura de l’aura i de les memòries de l’ànima, biodescodificació, desprogramació de creences limitadores, sanació quàntica, Reiki,  gestió i expressió de les emocions, consciència corporal (circulació lliure de l’energia a través d’estiraments, massatges i punts reflexos), meditació, visualització, respiració conscient, astrologia, numerologia i tarot. 

CADA QUAN?

Depenent de la situació, cada persona necessitarà un temps concret i una freqüència determinada. És important un temps d’integració entre sessió i sessió. Cada persona té un ritme interior diferent, així que hi ha un total respecte i escolta. La freqüència pot anar  des d’un cop a la setmana fins a un cop al mes. 

COM ES DESENVOLUPA UNA SESSIÓ D’ACOMPANYAMENT?

–       PRIMER CONTACTE: En un primer temps, la persona exposa i descriu la seva problemàtica o la seva situació conflictiva per via telefònica. 

–       SESSIÓ DESCOBERTA GRATUÏTA: A continuació fem una petita entrevista per comprendre la trajectòria i les experiències viscudes en general en una sessió d’1h aproximadament, on es fa un petit diagnòstic de la situació i on es proposa un seguiment de treball concret. 

–       LECTURA DE MEMÒRIES DE L’ÀNIMA : Si acceptem de treballar junts i després d’haver intercanviar les dades personals i haver fet el pagament (en cas que es treballi a distància), procedeixo a la lectura de les memòries de l’ànima. Aquesta informació permet prendre consciència de les causes del conflicte, per tenir una comprensió real del viscut i del moment present. 

–       SANACIÓ QUÀNTICA: Una vegada he tingut accés a totes les informacions, en connexió amb la part més elevada del nostre ésser, transformem i sanem tots els blocatges reconeguts. 

–       SESSIÓ D’ACOMPANYEMENT: Després de la sanació, comparteixo amb la persona tots els bloquejos d’energia reconeguts i sanats, i acompanyo a la persona a una presa de consciència del seu propi procés, per ajudar-la a prendre la responsabilitat de la seva vida perquè pugui continuar més serena en el seu propi camí. Dono eines a la persona per trobar el seu equilibri i benestar.

LECTURA DE MEMÒRIES DE L’ÀNIMA

Les memòries de l’ànima són com unabiblioteca energètica on hi ha tota la informació de tota la nostra existència en tots els diferents plans i densitats. Aquesta biblioteca es troba a l’interior del nostre Jo Superior (part més elevada del nostre ésser).

Fer una lectura d’aquestes memòries ens permet comprendre l’arrel d’un problema, una relació o una situació de vida difícil. La informació rebuda és sempre destinada a un desenvolupament personal. Doncs, només es tindrà accés a la informació amb el sol objectiu de guarició i evolució

Amb el permís del vostre JO Superior i en connexió amb el meu, tindrem accés a la informació sobre els diferents bloquejos d’energia instal·lats en els diferents cossos subtils. Una vegada que aquests bloquejos són reconeguts, seran transformats per la consciència (guarició quàntica).

COMPRENDRE I GUARIR UNA SITUACIÓ DE VIDA DIFÍCIL

Prendre consciència de la causa i l’origen d’una situació de vida difícil (malaltia, atur, pèrdua sentimental: econòmica, dependència …) i acompanyament dins un procés de responsabilitat de pròpia creació per finalment poder-la transformar i sanar-se.

COMPRENDRE I GUARIR UNA RELACIÓ CONFLICTIVA 

Comprendre el lligam i el sentit de la trobada a nivell d’ànima. Prendre consciència de la causa del patiment dins la relació, tallar i netejar tots els vincles, lligams i projeccions negatives entre les dues persones, que impedeixen avançar en la seva pròpia vida amb amor i respecte.

DESCOBERTA DELS SEUS DONS I TALENTS

Cada un de nosaltres té un potencial, una àrea en la vida en què resulta ser el més òptim. Aquest potencial o talent es desenvolupa amb plaer, sense cap esforç. És viscut com un joc. Per això és tant important que cada persona es conegui, reconeixent els seus talents i les seves habilitats òptimes innates. D’aquesta manera l’experiència com individus és des de l’expansió, la creativitat, l’amor i la plenitud. Simplement es tracta de ser qui som realment. L’expressió del talent és l’expansió del nostre ésser, de la seva pròpia naturalesa.

Jo us ajudo a redescobrir aquests talents i a prendre consciència de tot el que limita la seva pròpia expansió. 

DESPROGRAMACIÓ DE CREENCES LIMITADORES

Creem la realitat a partir de les nostres creences i les nostres emocions. En funció del nostre sistema de creences, atraiem a nosaltres les situacions que confirmen el que hi ha a l’interior de nosaltres. La major part d’aquestes creences ens limiten, impedint a la nostra ànima d’expressar-se i poder desenvolupar i exprimir els nostres talents. Jo us ajudo a prendre consciència d’aquestes creences limitadores i a sanar-les, per atreure i expressar a la vostra vida, el vostre ésser autèntic.

HARMONITZACIÓ I NETEJA DEL SISTEMA ENERGÈTIC

Neteja dels bloquejos energètics dins els diferents cossos subtils de l’ésser humà (cos espiritual, cos astral, cos mental, cos emocional, cos eteri, cos físic) per un equilibri i una harmonia de la persona.

REIKI

El Reiki és una tècnica mil·lenària que permet l’harmonització del sistema energètic a través de la imposició de mans, permetent una circulació fluïda de l’energia vital. És una tècnica sanadora ja que reequilibra els bloquejos energètics. El Reiki és un massatge i un bàlsam per l’ànima. No hi ha contraindicacions, es pot aplicar en qualsevol moment i circumstància, ideal per moments de dificultat emocional, fatiga, malaltia, confusió, …

CONSCIÈNCIA CORPORAL 

Treball de consciència corporal que permet, a poc a poc, d’anar alliberant totes aquestes cuirasses i tensions que hem anat creant al llarg de la nostra vida, i prendre consciència de l’origen d’aquest malestar. A través d’estiraments, del mètode d’alliberació de cuirasses (MLC), d’automassatges, de la respiració conscient i de la meditació.

ACOMPANYAMENT I GESTIÓ DE LES EMOCIONS

Aprendre a reconèixer les pròpies emocions i fer-les circular d’una manera fluïda, sense patiment. Comprendre l’origen de l’ emoció i les falses creences que l’han creat. Per viure bé les emocions i utilitzar-les com a eines de desenvolupament i coneixement personal.

APRENDRE A LA PERSONA A MEDITAR, A RELAXAR-SE I A CONNECTAR-SE AMB LA SEVA ÀNIMA 

Fer circular l’energia i prendre consciència d’un mateix a través de diferents tècniques com la consciència corporal, el ioga, MLC (mètode d’alliberació de cuirasses), respiració, relaxació i visualització, amb l’objectiu de trobar el seu propi centre i el seu propi equilibri. 

NETEJA ENERGÈTICA DE CASES

Neteja de tota l’energia negativa que hi ha en una casa (residus energètics deixats pels antics habitants, ànimes difuntes, entitats negatives, formes de pensament negatives, emocions persistents) per sentir-se bé a casa.

PUNTS DE TREBALL

  • Prendre consciència de l’origen d’un problema
  • Donar eines a la persona per trobar el seu equilibri i el seu benestar
  • Recuperar el seu poder de creació (responsabilitzar-se de la pròpia vida)
  • Manifestar la seva individualitat en plena consciència i harmonia
  • Netejar, transformar i sanar tots els bloquejos que impedeixen ser un mateix